Clarity = zuiverheid
Zuiverheid in communicatie met de klant

Red Diamond is een full-service ICT organisatie die hoogwaardige automatiseringsoplossingen biedt. Samen met u wordt gezocht naar de beste en meest efficiënte oplossing. Zuiverheid is hierbij een belangrijke factor: zuiverheid in communiceren en zuiverheid in keuze voor de juiste oplossing.
Carat = gewicht
Gewicht in kennis

Red Diamond beschikt over ervaren medewerkers die bewezen hebben complexe automatiseringsprojecten tot een goed eind te kunnen brengen. De productkennis die door de professionals is opgebouwd wordt ook op peil gehouden, zodat Red Diamond u altijd gedegen oplossingen kan bieden op basis van de nieuwste technologieën. Red Diamond is aangesloten bij de specialistenraad, een samenwerkingsverband met een groot aantal kennisintensieve bedrijven. Op deze manier beschikt Red Diamond, buiten de eigen disciplines, altijd over genoeg deskundigheid om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om de continuïteit van projecten te waarborgen.
Colour = kleur
Kleur bekennen

Voor elke vraag die u heeft, hebben diverse aanbieders uiteenlopende antwoorden. Iedere variant doornemen is geen optie, dit zou teveel tijd in beslag nemen. Het is eenvoudiger wanneer u een leverancier heeft, die de processen binnen uw bedrijf kent en u actief kan helpen in het maken van de juiste keuze. Bij Red Diamond staat de klant centraal en denken de professionals met uw specifieke situatie mee. Dit noemt Red Diamond 'kleur bekennen'.
Cut = vorm
De vorm van het proces

Red Diamond levert diensten aan informatie-intensieve bedrijven. Deze bedrijven zijn voor een groot gedeelte afhankelijk van de informatie- en kennisbronnen binnen het bedrijf om het bedrijfsproces uit te kunnen voeren. De klanten van Red Diamond zijn het bank- en verzekeringswezen, de sociale sector, de overheid en brancheverenigingen. Red Diamond levert de volgende producten en diensten:
Consultancy
Red Diamond adviseert op het gebied van informatiemanagement en beslissingstrajecten en begeleidt uit te voeren ICT processen. Red Diamond denkt als onafhankelijke partij met u mee.
Detachering
Als u de nodige ICT kennis niet beschikbaar heeft, kan Red Diamond de juiste mensen leveren. De professionals van Red Diamond worden gedetacheerd op het gebied van groupware, workflow, (grafisch) ontwerp en bouw van webtoepassingen. Red Diamond levert u ook (technisch) projectleiders, analisten en architecten.
Maatwerk
Iedere organisatie heeft zijn eigen unieke werkwijze en processen die om een specifieke automatiseringsoplossing vragen. Red Diamond ontwikkelt software die op uw behoefte is afgestemd. Wij werken met onze standaard componenten en een standaard projectaanpak waardoor de ontwikkelaars van Red Diamond snel en effectief een kwaliteitsproduct kunnen bouwen. Red Diamond draagt ook zorg voor de implementatie van deze maatwerkapplicatie in uw organisatie.
Webtoepassingen
Red Diamond heeft een aantal producten ontwikkeld om uw bedrijfsprocessen via het Internet te ontsluiten. Zo bieden wij onder meer een content management systeem om uw website te beheren, een toepassing voor relatiebeheer en een tijdregistratie- en facturatie toepassing. Deze webtoepassingen zijn modulair opgebouwd en desgewenst inzetbaar in uw bestaande systeem. Red Diamond beschikt bovendien over een betrouwbare en goed beveiligde hostingomgeving om uw webapplicaties te beheren.